21 Października 2020

Uchwały Zarządu DZKol dot. Walnego Zebrania i Dolnośląskiej Gali Kolarskiej

Uchwały Zarządu DZKol dot. Walnego Zebrania i Dolnośląskiej Gali Kolarskiej

Zarząd Dolnośląskiego Związku Kolarskiego na posiedzeniu w dniu 20 października 2020 roku przyjął uchwały dotyczące Walnego Zebrania i Dolnośląskiej Gali Kolarskiej.

  1. W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo delegatów, przedłuża się kadencję obecnego Zarządu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego i Komisji Rewizyjnej DZKol do czasu zakończenia stanu epidemii.

    Podstawa prawna: Tarcza antykryzysowa 4.0, Art. 27 i 28 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku (Dz. U. z 2020, opz. 1086), Prawo o stowarzyszeniach, art. 10 ust. 1f z 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 713 oraz DZ. U. z 2020 roku, poz. 695).

  2. Dolnośląska Gala Kolarska nie odbędzie się w 2020 roku ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Zarząd DZKol zorganizuje ją niezwłocznie w momencie wygaszenia stanu epidemii w kraju.

Sekretarz Dolnośląskiego Związku Kolarskiego
Elżbieta Mikołajczak