Władze

Zarząd Dolnośląskiego Związku Kolarskiego

 

PREZES

Rafał Jurkowlaniec

 
ZARZĄD

Bolesław Bałd | Wiceprezes ds. sportowych
Przemysław Bednarek | Wiceprezes ds. organizacyjnych
Bartosz Huzarski
Janusz Jasiński
Dominik Kłosowski
Elżbieta Mikołajczak | Sekretarz Zarządu
Joanna Wołodźko | Wiceprezes ds. marketingu
Władysław Żyndul | Przewodniczący Kolegium Sędziów

 
KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Chodorowski
Leszek Gucwa
Jadwiga Wójt

 
DELEGACI NA WALNY ZJAZD PZKOL

Bolesław Bałd
Przemysław Bednarek
Kamil Dziedzic
Elżbieta Mikołajczak
Wacław Skarul
Joanna Wołodźko